Pidettyjä koulutuksia

Sivustolle on koottu vieraan kielen opetukseen suunnatut koulutukset lukuvuodelta 2018-2019 

TALK – Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen – Riina Hannuksela 12.9.2019

”Ei niinkään tanssia, vaan liikkeen avulla oppimista ja oppimisen tukemista sekä helpottamista.

TALK-koulutuksen tavoitteena on esitellä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen -hanke ja tutustuttaa osallistujat hankkeen aikana kehitettyihin menetelmiin ja harjoituksiin, joiden avulla kieltä voidaan oppia toiminnan ja liikkeen kautta. Koulutus tarjoaa valmiita ja myös omaan työhön sovellettavia toiminnallisia opetusmenetelmiä. Työpajassa osallistujat pääsevät itse oppilaan roolissa kokeilemaan kielenoppimista, jonka lähtökohta on kehossa. Kielenoppimista lähestytään kaikkien aistikanavien, pelin ja leikin kautta, jolloin ilmapiiri on rento ja hauska sekä otollinen oppimiselle. Kaikki tehtävät harjoitteet on sovellettavissa eri kielille ja taitotasoille aiheesta riippuen. Työpajaan kannattaa osallistua vaatteissa, joissa on mukava olla ja liikkua.

TALK on Otavan kirjasäätiön ja Suomen kieltenopettajien liiton Vuoden kieliteko 2012. Tunnustuspalkinto annettiin luovasta tavasta kehittää nuorten kielitaitoa.

TALK-menetelmiin tutustuttiin tanssinopettaja ja tanssitaitelija Riina Hannukselan johdolla 12.9.2018.

Storyline – Tiina Sarisalmi 10.9.2019 ja 19.9.2019

Storyline on eheyttävä oppimismenetelmä, jossa eri oppiaineita integroidaan yhdeksi oppimiskokonaisuudeksi. Storyline-opetuksessa oppilaat ovat aktiivisia toimijoita. He tuottavat tietoa ja ratkaisevat ongelmia tekemällä tehtäviä ja aktiviteetteja yhteistyössä. Prosessin aikana oppija käyttää luovasti kehoaan, kaikkia aistejaan sekä kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Storylinessa oppimista ja osallisuuden kokemista tukee kehystarina, jossa oppilaat ovat tarinan päähenkilöitä ja oman oppimisensa omistajia. Samalla kehystarina on oppimisympäristö, joka stimuloi mielikuvitusta, innostaa ja motivoi.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opetushenkilöstö pääsi tutustumaan Tiina Sarisalmen johdolla storyline-menetelmään 10.9.2018 ja 19.9.2018.

Make & Take -työpajat

Usein parhaat ideat syntyvät yhdessä kehittäen ja ideoita jakaen!

Make & Take -työpajoissa on valmistettu ja etsitty syksyn ja kevään aikana yhdessä varhennetun kielen tunneille sopivaa materiaalia. Lukuvuoden 2018-2019 aikana Make & Take -työpajoja pidettiin yhteensä seitsemän kertaa (13.-15.8./17.8./24.1./26.2./14.5.)

Työpajoista on ollut opettajilta positiivista palautetta erityisesti siitä, että vihdoin on ollut kokonainen koulutuspäivä aikaa perehtyä rauhassa uusiin opetusmateriaaleihin, työstää ja kehittää niitä sekä vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa kielen varhentamisesta mentor-toiminnan omaisesti.

Ahkeraa askartelua 14.5.2019 pidetyssä pajassa.

Toiminnallistan kielen oppimista varhennettuun kieltenopetukseen – Nina Maunu 13.9.2018 ja 20.9.2018

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun johdolla tutustuttiin matalan kynnyksen toiminnallisiin harjoituksiin, joita voi hyödyntää varhennetun kieltenopetuksen oppitunneilla tai kielisuihkutuksessa.

Kuvassa kouluttaja Nina Maunu Vipinää vieraisiin kieliin -seminaarissa 29.3.2019.

Luovia työkaluja varhennettuun kieltenopetukseen – Minna
Lappalainen 11.9.2018 ja 8.10.2018

Työpajassa tutustuttiin uusiin varhennettua kielenopetusta tukeviin luoviin ja toiminnallisiin työtapoihin ja materiaaleihin. Menetelmässä uutta kieltä maistellaan mm. lauluja, piirtämistä, liikettä, vuorovaikutusleikkejä ja pelillisyyttä yhdistelemällä sekä yhdessä toimien.

Draama dot dot -koulutus 3.10.2018

Helsingin Kielikylpy -hanke kutsui lokakuun alussa kielikylpyopettajat yhteen draamakoulutuksen merkeissä. Paljon naurua ja uusia ideoitakielikylpyopetukseen! Kielikylpypäiväkotien henkilöstö pääsi tanssimaan tanssityöpajassa, tästäkään päivästä ei naurusta meinannut tulla loppua. Päivän päätti LOISTAVA Minna Salminen, joka käsitteli työpajassaan ajattelun taitoja ja matematiikan käsitteitä, äärimmäisen tärkeitä myös kielikylvyssä.

Virtaa varhennettuun kielenopetukseen -seminaari 19.-20.11.2019

Kallion korttelissa kokoonnuttiin marraskuussa tutustumaan erilaisiin tapoihin opettaa varhennettua A1-kieltä. Koultuspäivä alkoi Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen pedagogisen asiantuntijan Satu Koistisen ”Kielten opetus Helsingissä” -luennolla. Monipuolisesta työpajavalikoimasta jokainen osallistuja valitsi yhteensä neljä erilaista pajaa oman mielenkiinnon mukaan. Yhden työpajan kesto oli 2 h 15min.

Työpajavaihtoehdot

  • Luovia työkaluja varhennetun kielen opettamiseen, kouluttaja Minna Lappalainen
  • Draamaa kielten tunneille, kouluttajana Liisa Taimen
  • TALK – taidetta ja liikettä kielten opetukseen, kouluttajana Liisa Taimen
  • eTwinning, QR-koodit ja iPad-sovellukset (varhennetussa kieltenopetuksessa), kouluttajana Fanni
  • Kamerakynän pedagogiikka – videokuvaaminen oppimisen välineenä, kouluttajana Arttu Haglund 
  • Täytettä työkalupakkiin, kouluttajana Satu Koistinen, KASKO

Digitaalis-taktiiliset menetelmät kieltenopetuksessa -koulutus 28.2.-1.3.2019 ja 8.5.2019

Vuoden kieltenopettaja 2017 Heini Syyrilä koulutti Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kieltenopettajia keväällä. Koulutuksessa tutustuttiin kouluttajan omassa työssään kehittämiin ja käyttämiin digitaalis-taktiilisen pedagogiikan menetelmiin sekä päästiin valmistamaan opetusmateriaaleja omaan käyttöön. Koulutuksien tunnelmista oli aistittavissa innostunut ja uusille ideoille myönteinen ilmapiiri!

Koulutukset osoittautuivat niin suosituiksi, että Kielirikas Helsinki -hanke järjesti Heinin kanssa vielä yhden koulutuksen toukokuun 8. päivän iltapäivälle. Tämäkin koulutus täyttyi nopeasti innokkaista osallistujista!

Vipinää vieraisiin kieliin! 29.3.2019

Hienosti suunniteltu ja toteutettu koulutuspäivä! Kaikki sujui mutkattomasti ja aikataulut pitivät, kiitos!
– osallistujan palaute

Oppilaiden motivaation ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että opetus on monipuolista ja jokaiselle oppilaalle tarjotaan laadukasta sekä innostavaa opetusta erilaisia, nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen. Kielirikas Helsinki -hanke kutsui Helsingin perusopetuksen vieraita kieliä opettavat opettajat koolle verkostoitumaan ja oppimaan yhdessä. Seminaaripäivän tavoitteena oli saada tietoa mm. uusimmista aivotutkimuksen tuloksista oppimisen näkökulmasta Helsingin yliopiston professori Minna Huotilaisen johdolla. Jyväskylän normaalikoulun tutkija-opettaja Hannu Moilanen esitteli tutkimustietoa siitä, miksi oppilaita kannattaa aktivoida ja opetusta liikunnallistaa. Lisäksi tavoitteena oli jakaa tietoa ja ideoita erilaisista tavoista oppia ja opettaa kieliä ja saada opettajille ajan hermoilla olevaa, uuden opetussuunnitelman mukaista täydennyskoulutusta niin, että seminaaripäivän jälkeen jokaisella olisi varmasti työkalupakki täynnä uusia, innostavia ideoita omaan opetukseensa.

Hankkeella oli ilo saada paikalle tunnettuja kouluttajia, joiden työpajoissa tutustuttiin kouluttajien kehittämiin menetelmiin. 

Vuoden kieltenopettaja 2018 Anita Zengerin Opi leikkien -työpajassa ei vauhtia uupunut, sillä osallistujien mukaan tarttuivat Anitan oppilaiden TOP 10 äänestämät kieltentuntien lempileikit- ja pelit. Vuoden 2018 luokanopettaja Sari Salo esitteli työpajassaan PIP eli Peppu irti penkistä! –metodiaan ja sitä miten PIP-metodi on käytössä hänen kieltentunneillaan. Kari Moilanen kertoi luennollaan erilaisten oppijoiden tukemisesta kieltenopetuksesta ja Pirjo Pollari havainnollisti uuden opetussuunnitelman mukaisesti, mitä kieltenopetuksessa arvioinnilla tarkoitetaan. Seminaarin aikana ei tarvinnut myöskään koko päivää viettää sisällä, sillä KM Matti Halmetvaaran näytti, että oppilaat voidaan viedä ulos oppimaan kieltentunneillakin! Oppitunteja on helppo liikunnallistaa jo pitkään toiminnallisen oppimisen asiantuntijana toimineen Nina Maunun opeilla. ”Liikkuvaa vieraan kielen oppimista” –pajassaan Maunu esittelee matalan kynnyksen harjoituksia kieltentunneille. Seppo-pelialustaan ovat kaikki Helsingin kaupungin perusopetuksen opettajat saaneet tunnukset tänä lukuvuonna ja peliä voi hyödyntää myös kieltenopetuksessa, ja tästä osallistujia informoi työpajassaan asiantuntijaopettaja Fanni Dunderberg. Päivästä ei myöskään puuttunut draamaa, sillä Taneli Nordberg avasi omassa työpajassaan draamakasvatuksen saloja ja Ilona Leimu vei osallistujat työpajassaan storyline-menetelmän maailmaan. Vaikka päivästä tuskin puuttui naurua, päättyi seminaaripäivä Marko Keräsen stand up -showhun.

Sain paljon uusia ideoita ja vinkkejä omaan opetukseeni. Jokainen paja oli kouluttajansa näköinen ja tarjosi käytännön vinkkejä ja esimerkkejä.
– osallistujan palaute

Kielirikas Helsinki -hanke kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia läsnäolosta sekä ja yhteistyöstä Opetushallitusta, Suomen kieltenopettajien liittoa, Otavaa ja Stadin ammattiopistoa. Yhteistyö ja verkostoituminen tekee hyvää niin ammattitaidolle kuin työhyvinvoinnille!

Tukea vieraan kielen oppimiseen 12.4.2019

Tukea vieraan kielen oppimiseen –seminaarissa pohdittiin, miten kohdata tukea tarvitsevat oppijat sekä kuinka tarjota heille riittävästi ja monipuolisesti erilaisia keinoja oppimiseen, jotta jokaisesta oppijasta voi tulla oman oppimisensa asiantuntija. Koulutus oli suunnattu erityisesti yläkoulun ja toisen asteen vieraita kieliä opettaville opettajille.

Päivän kouluttajina toimivat FM, kieltenopettaja Kari Moilanen, KT ja erityispedagogi Erja Sandberg sekä erityis- ja kieltenopettaja, FM Tiina Kulju-Palo.

Kari Moilasen luennolla esiteltiin joitakin vieraiden kielten oppimisvaikeuksien keskeisiä taustatekijöitä sekä tarjottiin käytännön vinkkejä opetukseen. Lisäksi käytiin lyhyesti läpi testausmalli, jonka avulla kieltenopettaja voi oppitunnilla kartoittaa oppilaidensa kielenhallintaa.

Erja Sandbergin esityksessä keskityttiin nuoruusaikaan soveltuvaan käytännön positiivisen pedagogiikan menetelmään harjoitteineen, joiden avulla voidaan vahvistaa opiskelijan itsetuntemusta ja hyvinvointia sekä rakentaa jokaista nuorta vahvaksi.

Tiina Kulju-Palo kertoi, miten hän Vantaalla toteuttaa mm. vuosiluokkiin sitomatonta opetus ja toteuttaa yksilöllistämistä kielten opetuksessa tai muita kolmiportaisen tuen muotoja.

Palautetta koulutuspäivästä:

Nämä olivat tiivitä asiapaketteja. Hyvä! Kiinnostavia asiantuntijoita on hyödyllistä kuunnella.
Kiitos, oli oikein antoisa päivä!
On aina kiinnostavaa kokoontua samaa työtä tekevien kanssa pohtimaan asioita. Kiitos näistä luennoista!

Koulutuksen järjestämisen mahdollisti Helsingin kaupungin osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen yksikkö (OTKE).

Draama puhuttaa! 23.4.2019

Draamakasvatuksen integrointi kieltenopetukseen –koulutus

Koulutuspäivän tavoitteena oli käytännönläheisesti esitellä draamakasvatuksen perusteita perusopetuksen opettajille ja antaa tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten ja miksi draama voi antaa lisäarvoa kieltenopetukselle. Koulutuksessa esiteltiin ja kokeiltiin käytännössä erityyppisiä toiminnallisia harjoituksia ja työkaluja, joita osallistujat voivat soveltaa omassa työssään.
Lisäksi koulutus tarjosi tietopaketin siitä, miten draamaa jo käytetään Suomessa kieltenopetuksessa sekä runsaasti käytännön vinkkejä. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on käsitys draaman perusteista kieltenopetuksessa ja valmiuksia soveltaa draaman työkaluja omassa työssään kieltenopettajina.

Kouluttajana toimi Tomi Välimaa, joka on draamakasvatuksen ja englannin kielen opettaja, vuorovaikutuskouluttaja ja tietokirjailija. Tomi on 15 vuoden aikana opettanut soveltavaa draamaa mm. (korkea)kouluissa, kirjastoissa ja yrityksissä Suomessa ja ulkomailla.

Palautetta koulutuspäivästä:

Vankka perehtyneisyys aiheeseen. Rento ja rakentava tapa esittää asiansa.
Ihanan innostava koulutus!
Todella hyvä paketti harjoitteita ja teoriaa. Opin uutta!!

Fortbildung für DaF-Lehrer – Täydennyskoulutuspäivä saksanopettajille 24.4.2019

Goethe-Institut ja Kielirikas Helsinki -hanke tarjosivat Helsingin perusopetuksen saksanopettajille täydennyskoulutuspäivän, jonka tavoitteena oli jakaa tietoa saksanopettajille Goethe-Institut:in tarjoamista ilmaisista opetusmateriaaleista sekä perehdyttää opettajat käyttämään uusimpia materiaalipaketteja niin varhennetussa kuin edistyneemmän tason kieltenopetuksessa. Kouluttajina toimivat Goethe Institut:in Ulrike Eichstädt (kuvassa oikealla) ja Vanessa Pilgertorfer (kuvassa alla), joka on tunnettu mm. Felix und Franzi -materiaalin kehittäjänä.

Osallistujat saivat mukaansa koulutuspäivästä paitsi runsaasti ideoita ja tietoa, myös konkreettisia opetusmateriaaleja.

Vielen Dank! Kielirikas Helsinki -hanke kiittää Goethe Institut:ia yhteistyöstä! Toivottavasti voimme tarjota Helsingin saksanopettajille kohdennettuja koulutuksia jatkossakin!

Palautteita koulutuspäivästä:

Kiitos hyvästä koulutuspäivästä. Kaikki oli erinomaista!
Erittäin hyvä koulutus kaikki kaikkiaan. Kulttuuria ja kieltä samalla. Sain ideoita ja materiaalia mukaan.


Koulutusmateriaalit ja juomapullot valmiina odottamassa osallistujia.


Kahvihetki koulutuspäivän keskellä piti vireystasoa yllä.

Arvioinnin arvoitukset 29.4.2019

Monipuolista arviointia kieltenopetukseen -seminaari

Arvioinnin arvoituksia lähdettiin pohtimaan asiantuntijaopettaja Fanni Dunderbergin johdolla. Fanni esitteli lyhyesti Seppo-pelialustan, ja kertoi miten hyödyntää Seppoa mm. kieltenopetuksen arvioinnissa. Seppo-pelialustaa voi käyttää esimerkiksi kokeiden tekemiseen. Seminaarin osallistujat pohtivat Sepon avulla, mitä ”myyttejä” arvioinnista edelleen leijuu ja mitkä seikat pohdituttavat opettajia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagoginen asiantuntija Satu Koistinen perehdytti osallistujat arvioinnin kriteereihin opetussuunnitelmassa. Luento oli vuorovaikutteinen ja keskustelu oli hedelmällistä. Palautteista saattoi huomata, että tätä keskustelua tarvittiin ja tarvitaan edelleen, jotta arviointi Helsingissä, ja koko maassa, on mahdollisimman tasapuolista ja samanlaisia kriteerejä noudattavaa.

Oulun kaupungin kehittäjäopettaja (kielet ja kansainvälisyys) Pauliina Kanervo esitteli puheenvuorossaan ”konkretiaa vieraiden kielten arviointiin – esimerkkejä opettajan arjesta”, miten arviointia toteutetaan ”Oulusa”. Osallistujat saivat luennolta mukaansa valmiita esimerkkejä ja ideoita omaan arviointityöhön.

Palautetta koulutuspäivästä:

Sain paljon uusia ideoita ja vinkkejä omaan opetukseeni. Jokainen paja oli kouluttajansa näköinen ja tarjosi käytännön vinkkejä ja esimerkkejä.
Hyvin järjestetty tilaisuus.

Varhennettu ja/tai kielirikasteinen opetus – Nina Maunu 9.5.2019

9,5, Opittiin yhdessä ja jaettiinn ajatuksia hyvässä, rennossa ilmapiirissä äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunun johdolla. Koulutuksessa käytiinn läpi matalan kynnyksen harjoitteita, pelejä ja leikkejä, jotka eivät vaadi juurikaan rekvisiittaa tai etukäteissuunnittelua. Maunun harjoitukset perustuvat vuorovaikutukseen ja suullisen kielitaidon kehittämiseen. Pelien ja leikkien lisäksi harjoituksissa hyödynnetään liikettä, draamaa, visualisointia eli piirustelua, tarinallisuutta sekä toiminnallista arviointia. Varhennetun ja/tai kielirikasteisen opetukseen harjoitukset tuovat helppoja heti käyttöön -työkaluja, joita voi muovata ja kehittää itselleen ja ryhmälleen sopiviksi.

Koulutuspäivän tunnelma oli energinen, innostunut ja hilpeä! Naurua ei tästäkään koulutuspäivästä puuttunut.

Palautetta kouluksesta:
Juuri näitä arkeen tulevia apuja tarvitaan ja koulutusaika niiden esittelyyn, siellä välissä sitten muutama virke teoriaa. Hienosti etenevä kokonaisuus suuri kiitos!
Mahtavaa koulutus, sain paljon ideoita. Oli myös erittäin kiva ilmapiiri!


Yli esteiden Kari Moilasen kanssa 10.5.2019

Eiran aikuislukion venäjän ja englannin lehtori, opettajakouluttaja ja
tietokirjailija Kari Moilasen koulutuksessa esiteltiin joitakin vieraiden kielten oppimisvaikeuksien keskeisiä taustatekijöitä sekä tarjottiin käytännön vinkkejä niiden huomioimiseen opetuksessa. Näiden taustatekijöiden kartoittamiseksi käytiin lyhyesti läpi testausmalli, jonka avulla opettaja voi yrittää saada käsitystä oppijoiden vaikeuksista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. työmuistin toimivuus, lukusujuvuuteen vaikuttavat tekijät, lauserakenteen hahmottaminen, puhutun ja kirjoitetun kielen yhteensovittaminen sekä erilaiset kuullun ymmärtämiseen vaikuttavat tekijät. Aihetta käsiteltiin koulutuksessa erityisesti sanaston oppimisen, (oppimateriaalitekstien) lukemisen ja kirjoittamisen sekä kuullunymmärtämisen näkökulmista. Koulutuksen painotus oli vahvasti käytännössä.

Koulutuspäivää vietettiin Unelmien liikuntapäivänä, jossa Helsingin kaupunki oli isosti mukana. Näin ollen seminaarissakaan ei unohdettu taukojen ja liikkumisen merkitystä  ja päivä alkoikin aamujumpalla.

Kari Moilanen pisti osallistujien kanssa pronominitanssiksi. Tanssiessa opittiin myös persoonapronominit arabiaksi.

Kari Moilasen ihastuttava, elävä luennointitapa tempasi osallistujat mukaansa. Koulutuksessa syntyi hyvää keskustelua huumoria unohtamatta!

Sisältö oli hyvin jaoiteltu ja esimerkit ja niiden esittäminen yhtä draamaa. Jää ainakin mieleen. Tärkeitä asioita, joissa yhdistyy kielten opetus (pätee myös suomenkieleen) ja erityistä tukea tarvitsevien opetus. Kiitos inspiroivasta ja innostavasta luennosta!
– Osallistujan palaute –