Koulutusta kieltenopettajille

Erilaiset kieltenopetukseen erikoistuneet yhdistykset ja luonnollisestikin myös yliopistot tarjoavat paljon erilaisia koulutuksia opettajille. Toimijoiden sivuja kannattaa seurata, sillä usein järjestetään myös maksutonta koulutusta.

Opehuone
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää henkilöstölleen paljon koulutuksia. Koulutustarjontaa kannattaa seurata Opehuoneessa, jonne koulutukset viedään. Ilmoittautuminen tapahtuu useimmiten koulutuskalenterin kautta. Mikäli koulutuskalenteriin kirjautumisen tai koulutukseen ilmoittautumisen kanssa ilmenee haasteita, kannattaa ottaa yhteyttä kasko.koulutus@hel.fi
Opehuoneessa oleviin koulutusilmoituksiin pääset täältä: http://opehuone.edu.hel.fi/koulutus/

Kieliverkosto
Kielikoulutuspolitiikan verkosto on laajapohjainen, monialainen verkosto, joka tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutuspolitiikkaa koskeviin päätöksiin. Kieliverkosto kehittää myös kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.
Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI) koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa verkostoa vuosina 2009–2020.

Lisätietoja kieliverkoston tarjoamista tai tiedottamista koulutuksista löydät täältä: https://www.kieliverkosto.fi/fi/ajankohtaista

Suomen kieltenopettajien liitto ry

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on kieltenopettajien oma pedagoginen järjestö ja yhteistyöverkosto. Liitto tekee työtä kieltenopettajien ja kieltenopetuksen aseman parantamiseksi. Liitto on perustettu vuonna 1957. SUKOL järjestää vuosittain koulutuspäiviä jäsenilleen. Jäseniä tiedotetaan koulutuksista sähköpostitse. Jos et ole vielä jäsen ja harkitset jäsenyyttä, voit tutustua SUKOLin sivuilla yhdistyksen toimintaan ja tulevaan koulutustarjontaan.

SUKOLin sivuille pääset täältä: https://www.sukol.fi/