Kielimaistiaiset ja A1-kielen opetus alkuopetuksessa

Tältä sivustolta löytyy ideoita alkuopetuksen kieltenopetukseen.

Opetushallituksen sivuilta löytyy paitsi tietoa varhennetusta kieltenopetuksesta, myös tietoa hankkeista ja niiden tuottamista materiaaleista. Hankkeiden esittelyyn ja materiaaleihin pääset täältä.

VARHENNETUN KIELEN OPETUKSEN VUOSIKELLO

Alle on koottu kaksi ehdotusta varhennetun kielenopetuksen vuosikelloksi, jotka sisältävät lukuvuonna käsiteltäviä teemoja ja ne koostuvat opetussuunnitelman mukaisista sisällöistä ja tavoitteista. Vuosikelloista voi kerätä ideoita myös kielisuihkutukseen.

Vuosikello on suuntaa antava ja opettaja voi muokata opiskeltavien aihealueiden järjestystä esimerkiksi sen mukaan, mitä muita aiheita koulussa parhaillaan käsitellään, jolloin kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen ja monialainen lähestymistapa tukee oppimista.

Varhennetussa kieltenopetuksessa työskentelytapojen tulee olla oppilaslähtöisiä, osallistavia ja monipuolisia. Työskentelutavoissa yhdistyy leikinomaisuus, draama, musiikki, pelillisyys, liike ja moniaistisuuden hyödyntäminen. Erilaisia työskentelytapoja hyödyntämällä oppilaat harjoittavat mm. vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitojaan.

Aihekokonaisuuksiin on sivustolla runsaasti valmiita ideoita, kuten pelejä ja leikkejä ja ladattavia materiaaleja. Turha kiire kannattaa unohtaa, sillä tärkeänä tavoitteena on, että varhennettu kieltenopiskelu on hauskaa ja se herättää lapsen innon oppia kieliä!

VUOSIKELLO ESIMERKKI I (Koonnut: Liisa Taimen)

KUUKAUSITEEMOJA JA IDEOITA TOTEUTUKSEEN
elokuu Tutustutaan eri kieliin, joita omassa ympäristössä ja
kotimaassa puhutaan ja niiden kulttuureiin
sekä pohditaan yhdessä eri kielten yhtäläisyyksiä ja
eroja. Oppilaat voivat haastatella vanhempiaan ja
isovanhempiaan kotiläksynä ja kertoa, mitä kieliä
omassa suvussa osataan.
Tutustutaan maihin ja kulttuureihin, joissa opiskelta-
vaa vierasta kieltä käytetään ja pohditaan ja etsitään
tietoa, onko ko. maissa jotain traditioita esim. koulun
alkamiseen liittyen, kuten esim. Saksassa ”Schultüte”
Tervehdykset, tutustuminen ja kuulumisten kysely,
opiskellaan luokassa käytettäviä ja arjessa
toistuvia sanoja ja fraaseja, esim. kohteliaisuuksia,
kehoituksia ja viikonpäiviä
> Lopuksi voidaan koota koulun
yhteisten tilojen seinälle kuvakollaasi, jossa on lippuja
niistä maista, joita koululaisten taustoista löytyy ja
vaikka tervehdyksiä kirjoitettuna eri kielillä.
– Lapsien lähtötasosta riippuen opiskellaan lisäksi
lukusanat 0-5 tai 0-10
syyskuu – Pohditaan yhdessä erilaisten kulttuurien ja kielien
moninaisuuden merkitystä.
Ideoita esimerkiksi täältä:
https://peda.net/oppimateriaalit/kirja-arkku/itk/kmjk
Vahvistetaan aikaisemmin opittua ja lisätään
tutustumiskeskusteluun uusi kysymys
, esim.
pidätkö vihreästä?” Kysymykseen opitaan vastaamaan
lyhyellä myöntävällä tai kieltävällä vastauksella.
– Uutena teemana värit
– Lisää lukusanoja ja/tai aikaisemmin opitun kertausta
eri tavoin.
– Oman iän kertominen, onneksi olkoon -toivotus
(lauletaan jatkossa syntymäpäiväsankareille luokassa
eri kielillä onnittelulaulu.)
lokakuu – Käydään läpi tähän saakka opittua ja pohditaan
yhdessä, miten kieliä voi oppia
– Teemana syksy esim. Halloween, sadonkorjuu ja
erilaiset säätilat
– Sadonkorjuun teemasanastoa, esim.
vihannekset, juurekset, hedemät ja lisää värejä
marraskuu Teemana talvi
– Kerrataan aiemmin opittua ja pohditaan, mitä esim.
väristä sininen ja valkoinen tulee mieleen.
Opettaja voi myös kerrata oppilaiden kanssa värejä
erilaisin värikortein laittamalla niitä taululle ja
lopuksi muodostuu korteista jokin kuva, esim. lumiukko
– Pohditaan talveen liittyviä aiheita ja mitä talvella voi
tehdä Suomessa > Toiminnan sanoja eli verbejä,
harrastussanoja
> opetellaan lyhyitä fraaseja, esim.
”minun harrastukseni on…”
talvisanastoa
– Pohditaan ja tutkitaan, millainen talvi on eri puolilla
maailmaa  

joulukuu – Pohditaan ja tutkitaan eri puolilla maailmaa
juhlittavia juhlipäiviä joulukuussa
, esim.
Nikolaus, joulu, hanuka jne.
Askarrellaan eri juhlatraditioihin liittyviä koristeita
ja/tai kortteja ja opiskellaan samalla erilaisia
toivotuksia
niin suullisesti kuin mahdollisuuksien
mukaan myös kirjallisesti
– Teemana juhlat ja juhliin liittyvä sanasto
tammikuu Palautetaan mieleen viime lukuvuotena opittua,
esim. lukusanoja voidaan harjoitella matematiikan
ohessa 10-pareja opiskellessa.
Tutkitaan ja opitaan yhdessä uuteen vuoteen
ja sen juhlintaan liittyviä traditioita eri puolilla
maailmaa
Teemana sukulaisuussanat ja omasta perheestä
kertominen. Keiden kanssa vietit aikaa lomalla?
helmikuu Lisätään tarinallisuutta kieltenopetukseen: Kuka
nukkuu vielä talviunta? Herra karhu!

Se nukkuu vielä makeasti!
– Teemana eläinsanasto
> harjoitellaan aikaisemmin opittujen fraasien ja avulla.
Taukojumppaa kohdekielellä:
Mikäli karhuherra herää maaliskuussa, voisi lapsilla
olla sille muutama ”jumppavinkki” pitkään
nukkuneen karhun kankeutta helpottaakseen.
> Tutustutaan kehonosiin ja opetellaan kehonosa-
jumppia ja -tansseja.

Ystävänpäivä (kortit ja tervehdykset)
maaliskuu – Millaisella mielellä mahtaa karhuherra ollakaan, kun
kevään ensimmäiset auringonsäteet herättävät sen?
Leikitään Karhu nukkuu -leikkiä.
– Kerrataan kuulumisten kysyminen ja vastaaminen
ja opiskellaan (esim. tunnekorttien ja
draamakasvatuksen keinoin) tunnesanoja.
Avuksi voi ottaa myös hymiökortteja
– Jakson aikana karhuherra herää (esim. opettajalla
käsinukke tai opettaja on karhuksi pukeutuneena) ja
oppilaat saavat kysellä karhun vointeja ja opettaa
karhuherralle kehonosasanoja ja jumppaa.
Opiskellaan vaatesanastoa: Karhuherra voidaan
askarrella myös jokaiselle omana paperinukkena ja
sille voidaan tehdä erilaisia vaatteita ja opiskella
vaatesanastoa samalla, kun karhuherra puetaan.
huhtikuu – Mitä kevät tuo tullessaan? Mitkä vuodenajat on
käyty lukuvuoden aikana läpi?
Teemana vuodenajat, erityisesti kevät
ja kevätpuuhat
(esim. luonto, harrastussanasto,
ulkourheilulajit)
toukokuu – Kohti kesää! Teemana kesä ja lukuvuoden aikana
opittujen asioiden koonti

– Osallistetaan lisää oppilaita ja kysytään, mistä
aihealueista oppilaat haluavat oppia ja tietää enemmän.

– Tehdään ryhmätöinä lyhytelokuvia tai animaatioita
aihealueista, joita oppilaat ovat saaneet omatoimisesti
valita ja tutkia. Pidetään ”elokuvateatterinäytös”, kun
kaikki työt ovat valmiita.  

VUOSIKELLO ESIMERKKI II: VARHENNETUN ENGLANNIN VUOSIKELLO. Koonnut:  Tiia Thurén / Kulosaaren ala-asteen koulu

Kuu-
kausi
1. luokka2. luokka
elokuu– Tutustuminen: nimen kertominen,
tervehtiminen, kuulumisten,kertominen,
käsinukke-eläimet
– Tervehtiminen, nimen
kysyminen ja kertominen,
kuulumisten
kertominen ja kysyminen
– Kohteliaisuussanat ”golden words”
syys-
kuu
– Kielistä ja kulttuurista
(englannin kiel. maista)
– Numerot 1-10  
– Säätila, Teddyn
(= paperinukke) vaatteet
– Kielistä ja kulttuureista
(muita maita ja kieliä)  
– Numerot 1-20, laskuja  
– Säätila, Teddyn vaatteet  
– Brown bear –kirjan
lukeminen ja oma kirja
loka-
kuu
– Värit (Brown bear,
brown bear, what do
you see?)  
– Halloween
– Do you like…? I like …  
– Halloween
mar-
raskuu
– Verbejä  
– Koulutarvikkeita  
– Kehon osia
– Lisää verbejä  
– Lisää kehon osia
joulu-
kuu
– Finland
– joulu
– Finland
– joulu
tammi-
kuu
– Talvi  
– Talviverbejä ja –tekemisiä  
– Iän kertominen,
Happy Birthday -toivotus
– Talvi  
– Did you … on your
Christmas break?  
– Harrastuksia
helmi-
kuu
– Numerot 1-10,
– 10-parit  
– Valentine’s Day
– Valentine’s Day  
– Floppy likes to… -kirja
ja oma kirja
maalis-kuu– Satakielikuukausi
– Kotikielet ja lähi-
ympäristön kielet  
– Perhe  
– Easter
– Satakielikuukausi
– Kotikielet ja lähi-
ympäristön kielet
– Perhe  
– Floppy likes to… –lukemi-
nen ja oma kirja  
– Easter
huhti-
kuu
– Eläimiä  
– It is, is it –rakenne  
– Ruokia ja juomia
– Ruokia ja juomia
– Asiointi kaupassa
ja/tai kahvilassa
touko-
kuu
– Kevät  
– Verbejä, Do you like…?
– Kirja ja oma kirja

LISÄÄ IDEOITA VARHENNETTUUN KIELEN OPETUKSEEN JA KIELISUIHKUTUKSEEN

Heittäydy hetkeen – Näin rakennat innostavan varhennetun kielen opetuksen oppitunnin. https://oppimisenpalvelut.otava.fi/artikkelit/heittaydy-hetkeen-nain-rakennat-innostavan-varhennetun-kielen-oppitunnin/

Esiopetusta kielirikastuttamassa https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2017/esiopetusta-kielirikastuttamassa

Kielitivoli-verkkosivusto tarjoaa oppilaille kiinnostavaa tietoa kielivaihtoehdoista sekä nettipelejä, joiden avulla oppilas voi tutustua vieraisiin kieliin – saksaan, ranskaan, venäjään ja espanjaan.

Kielitivolista löytyy sekä pienille aloittelijoille että jo hiukan osaaville tai muuten vain taitaville päättelijöille suunnattu puoli. Oppilas saa itse päättää, millä kielellä tai kielillä haluaa pelejä pelata. http://www.kielitivoli.fi/

Rauman normaalikoulu, Myllytonttu maailmalla – kieli- ja kansainvälisyyskasvatusta esi- ja alkuopetukseen. Myllytonttu maailmalla on 6-10 –vuotiaille suunnattu seikkailutarina, jossa Myllytonttu taikamyssynsä avulla matkaa vuoden ajan ympäri maailmaa. Materiaalin, joka sisältää kuvakirjan, opettajanoppaan, maailmankartan ja äänitiedoston, tavoitteena on sadun ja seikkailun kautta hälventää ennakkoluuloja ja herättää kiinnostus vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Tämä puolestaan synnyttää ennen pitkää halun oppia myös maan kieltä. Myllytontun seikkailun ja opettajanoppaan on suunnitellut ja toteuttanut Rauman normaalikoulun kieltenopettaja Tuija Fagerlund yhdessä kuvittajan, käsityön opettaja Ville Koskivirran kanssa. CD:n lukijoina toimii koulun vieraskielisiä oppilaita sekä paikkakunnalla asuvia ulkomaalaisia. Materiaali on osa Rauman normaalikoulun Kielitivoli-hanketta. http://www.myllytonttu.fi/

Porin kaupungin kielten opetuksen kehittämisihanke on tuottanut erilaisia kielisuihkutukseen tarkoitettuja materiaaleja, kuten kuva- ja numerokortteja, jotka voi ladata sivuilta, tulostaa ja laminoida. https://peda.net/pori/perusopetus/opetus/kielten-opiskelu/kk2l/kml/tm/kn:file/download/e1402d3a4954ad079ad01116ab72b2961ae9515a/Numerokortit.pdf

Ilo ja Oppi -sivustolla on pelejä ja leikkejä ulos tai sisälle, joita voi varioida myös kieltentunneille helposti vaihtamalla mm. pelin tai leikin ”avainsanat” kohdekielelle. https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/

Varhennetun kielenopetuksen koulutuksen satoa HY+ -koulutuksista. Kehittäjinä espoolaisia ja kirkkonummelaisia kieltenopettajia. Ideoita opetukseen ja linkkivinkkejä täältä: https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/Vinkkilinkki.pdf

”Äitiyspakkaus” varhennettuun kieltenopetukseen. Tekijät: Marika Holmberg, Nina Koskinen, Elina Kurikka, Minna Laakso, Kirsi Lehtola, Anni Sivukari. Kehittämishankkeenamme on tehdä “äitiyspakkaus” varhennettua kieltä opettaville. Pakkaus sisältää aiheita (värit, eläimet, perheenjäsenet, kehonosat, fraasit ja viikonpäivät) ja ideoita niiden toteutukseen. Tavoitteena on mahdollisimman konkreettinen apuväline, joka auttaa opettajan arjessa. Pääkielenä on englanti, mutta esimerkiksi kuvakorteissa ei ole käytetty ollenkaan tekstejä, jolloin ne sopivat mihin tahansa kieleen. Samoin leikit ja linkit ovat hyödyksi kaikissa kielissä. https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/%C3%84itiyspakkaus.pdf

Storyline. HY+: Varhennettu kieltenopetus – koulutuksesta pedagogisia malleja kielenopetukseen. Storyline-menetelmä ja esimerkkjä siihen perustuvista monialaisista oppimiskokonaisuuksista varhennetussa kieltenopetuksessa. JTekijät: Tiina Sarisalmi Marketta Mikkola Hanna-Mari Sipola Virve Huovinen Elina Luoma. http://www.orivedenkoulut.net/tiedostot/2018/Storyline-menetelma-ja-esimerkkeja.pdf

Esimerkki Storyline-menetelmästä. Koonnut Tiina Sarisami. https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/ejakjk/smye6o/smye:file/download/c3ac5e1811b0aeec64a4a91d5926df58ba777eab/Storyline-aihio-Maailmanmatkaajat-ystavaa-etsimassa.pdf

Sipoon kunnan kielten opetuksen varhentaminen ja kehittäminen -sivustolle on kerätty runsaasti erilaisia vinkkejä ja valmiita tulostettavia materiaaleja eri kieliin. https://sites.google.com/view/unelmienoppimaisemasipoossa/hankkeet-projekt/kielten-opettamisen-varhentaminen-ja-monipuolistaminen

Saksaa ja englantia yhdistävään kielisuihkutukseen löytyy materiaalia täältä. Koonnut Katja Karhunen ja Jaana-Leena Laulajainen.

Numerot: https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/numerot.pdf

Värit: https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/v%C3%A4rit.pdf

Lemmikit: https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/lemmikit.pdf

Tervehdykset:
https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/tervehdykset.pdf

Kuukaudet ja viikonpäivät: https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/viikonp%C3%A4iv%C3%A4t-kuukaudet.pdf

Sää: https://blogs.helsinki.fi/hyplus-opintie/files/2018/06/s%C3%A4%C3%A4.pdf

Leikkivinkkejä

Twinkl. Sivustolta voi printata erilaisia tehtäviä ja kuvakortteja. Osa tehtävistä on englanniksi, mutta osassa ei käytetä ollenkaan kirjoitettua kieltä. https://www.twinkl.co.uk/

Kokemuksia ja ideoita Tampereen kaupungin Kikatus-tuokioilta.https://www.oph.fi/download/195672_Kikatus_30.1.2019.pdf