Kielirikasteinen ja laajamittainen kaksikielinen perusopetus

Helsinki oppii kielillä -hankkeessa on tuotettu kielirikasteisen opetuksen käsikirja opettajien työn tueksi (luokka-asteet 1-6). Käsikirjan pdf-versioon pääset tästä: Handbook for English-enriched programme.

Helsingin kielihankkeissa on tehty myös kaksikielisen esi- ja alkuopetuksen tueksi tarkoitettu, uusista englanninkielisistä lauluista koostuva kokonaisuus. Lauluvihkosen pdf-versioon pääset tästä: Songs for Bilingual Education.

Helsinki oppii kielillä -hankkeessa on tuotettu kaksikielistä opetusta käsittelevä video, jossa professori Peeter Mehistö (University College London, Institute of Education) kertoo kaksikielisen opetuksen periaatteista, hyödyistä ja mm. siitä, miten huoltajat voivat tukea kaksikielisellä luokalla opiskelevia lapsiaan. Videosta on tehty kaksi versiota, toinen rehtoreille ja opettajille, ja toinen huoltajille. Videoissa puhutaan englantia ja ne on tekstitetty suomeksi.

Mitä kaksikielinen opetus on, mitkä ovat sen hyödyt ja mitä tulee ottaa huomioon kielirikasteista tai laajamittaista kaksikielistä opetusta suunniteltaessa? Tämä video on tarkoitettu opettajien ja rehtoreiden käyttöön.

Mitä kaksikielinen opetus on, mitkä ovat sen hyödyt ja miten huoltajat voivat tukea kaksikielisellä luokalla opiskelevaa lastaan? Tämän videon tavoitteena on antaa huoltajille tietoa kaksikielisestä opetuksesta.