Kielirikasteinen ja laajamittainen kaksikielinen esiopetus

Helsinki oppii kielillä -hankkeessa on tuotettu kielirikasteisen ja laajamittaisen kaksikielisen esiopetuksen käsikirja opettajien työn tueksi. Käsikirjan pdf-versioon pääset tästä: Handbook for Bilingual Pre-primary Education

Helsingin kielihankkeissa on tehty myös kaksikielisen esi- ja alkuopetuksen tueksi tarkoitettu, uusista englanninkielisistä lauluista koostuva kokonaisuus. Lauluvihkosen pdf-versioon pääset tästä: Songs for Bilingual Education.