Käsikirjoja ja pedagogista tukimateriaalia

Helsingin kielihankkeissa on tuotettu käsikirjoja ja pedagogista tukimateriaalia kaksikielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kielten opetuksen tueksi.

Helsinki oppii kielillä -hankkeissa on tehty pedagogista tukimateriaalia kielirikasteiseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen perusopetukseen sekä ruotsin kielikylpyyn. Vuonna 2021 valmistuu kaksikielisen esiopetuksen käsikirja. Kivaa kielten tunneille -hankkeessa on valmistunut keväällä 2021 oppimateriaali A1-kielten opetukseen alkuopetuksessa.