Laajamittainen kaksikielinen opetus

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa opetuskielinä käytetään koulun opetuskieltä (suomea) sekä kohdekieltä (englanti, espanja, kiina, pohjoissaame, venäjä tai viro). Kohdekielen osuus opetuksesta on vähintään 25%. Koulujen opetussuunnitelmissa määritellään opetuskielten osuudet tarkemmin.

Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa vahvan kielitaidon molemmissa opetuskielissä 9. luokan päätteeksi. Tavoitteeseen pyritään A1-kielen tuntien lisäksi opettamalla kaikkia opetussuunnitelman määrittelemiä oppiaineita myös kohdekielellä.

Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia.

Hakeutuminen laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään pohjoissaamen opetusta lukuun ottamatta soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia. Soveltuvuuskokeet järjestetään vuosittain tammikuussa. Ilmoittautuminen tehdään toimittamalla ilmoittautumislomake kouluihin, joihin oppilas pyrkii.

Helsinkiläiset koulutulokkaat hakevat kaksikieliseen opetukseen tammikuussa. Myöhemmin Helsinkiin muuttaneet hakevat täydennyshaussa. Täydennyshaku koskee myös luokille 2-6 pyrkiviä oppilaita.

Laajamittaista kaksikielistä opetusta antavat koulut

Englanti

luokat 1-6
Kulosaaren ala-asteen koulu (50% opetuksesta englanniksi)
Maunulan ala-asteen koulu (80% opetuksesta englanniksi)
Töölön ala-asteen koulu (25-50% opetuksesta englanniksi)

luokat 1-9
Malmin peruskoulu (25% opetuksesta englanniksi)
Ressun peruskoulu (80% opetuksesta englanniksi)
Vesalan peruskoulu (50% opetuksesta englanniksi) 1.8.2019 alkaen
Laajasalon peruskoulu (50% opetuksesta englanniksi) 1.8.2019 alkaen

luokat 7-9
Helsingin Uusi yhteiskoulu
Kulosaaren yhteiskoulu
Maunulan yhteiskoulu
Töölön yhteiskoulu

Espanja
Käpylän peruskoulu

Kiina
Meilahden ala-asteen koulu
Meilahden yläasteen koulu

Pohjoissaame
Pasilan peruskoulu

Viro
Latokartanon peruskoulu

Venäjä
Myllypuron peruskoulu