Kielirikasteinen opetus

Kielirikasteinen opetus on yksi kaksikielisen opetuksen muoto, jossa Helsingissä 10-25% oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on kannustaa ja aktivoida oppilaita kohdekielen käyttöön ja kehittää kielitaitoa monipuolisesti. Kielirikasteinen opetus soveltuu kaikille oppilaille.

Helsingin kielirikasteista opetusta antavat koulut

Helsinki oppii kielillä -hankkeessa on tuotettu käsikirja opettajien työn tueksi. Käsikirjaan pääset tästä: Handbook_for English-enriched programme