Kielikylpy

”Kielikylpyopetus asettaa tiettyjä vaatimuksia oppilaille ja opettajille, mutta se vaatii vain tavalliset oppilaat ja opettajat.”

Kielikylpytutkija, professori Joaquim Arnau, Universitat de Barcelona

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kotimaisen kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Helsingin kielikylpypäiväkodeissa ja -kouluissa kielikylpykielenä on ruotsi, suomi tai englanti. Kielikylvyssä tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja vankka kielitaito kielikylpykielessä.

Varhainen täydellinen kielikylpy alkaa aikaisintaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Kielikylpyyn sitoutuminen vaatii koko kielikylpypolun läpikäymistä, joka alkaa päiväkodista ja päättyy yläkouluun. Päiväkodissa aloittavilta lapsilta ei edellytetä kielikylpykielen osaamista, vaan he voivat käyttää äidinkieltä, kunnes heillä on riittävä valmius käyttää kielikylpykieltä. Lapsia kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä opinpolulla edetessään. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielikylpykielellä annettavan opetuksen osuus on 100 prosenttia, vuosiluokilla 1–2 noin 90 prosenttia, vuosiluokilla 3–4 noin 70 prosenttia ja vuosiluokilla 5–9 keskimäärin puolet opetuksesta on kielikylpykielellä. Koulussa suomenkielisestä opetuksesta vastaa muu kuin kielikylpyopettaja. Kielikylpykieli on kielikylpyoppilaiden A1-kieli.

Kielikylpyyn haetaan sen vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jona lapsi täyttää neljä vuotta. Kielikylpyryhmät aloittavat toimintansa elokuussa.