Muiden kielihankkeiden sivuja

Muiden kaupunkien kielihankkeiden sivuilta löytyy paljon materiaalia ja ideoita A1-kielten opetukseen vuosiluokilla 1-2, kielisuihkutukseen ja kielirikasteiseen opetukseen.

Aarrearkku – seikkailu seitsemällä kielellä on Tampereen kielihankkeessa tuotettu materiaalipankki vuosiluokkien 1-2 A1-kielten opetukseen.

Enkkua alkuopetukseen -sivustolta löytyy teemoittain runsaasti ideoita, vinkkejä ja linkkejä A1-englannin alkuopetukseen.

Kieliä, kieliä – lisää kieliä! on Oulun kielihankkeen materiaalipankki kielten opetukseen esi- ja alkuopetuksessa.

Kieliä kehiin! on Tampereen kielirikasteisen hankkeen blogi.

Pirkanmaan Kikatus on Pirkanmaan kuntien yhteinen blogi, jossa materiaalia toiminnallisen kielenopetuksen tueksi ja VOPS:n toimeenpanoon.

Porin vinkkivihko on Porin kielihankkeessa tuotettu kokonaisuus, johon on koottu runsaasti hyviä ideoita ja vinkkejä varhennettuun ja toiminnalliseen kieltenopetukseen sekä ehdotuksia hyvistä teemoihin sopivista leikeistä ja lauluista. Vinkkivihkossa on myös kattavasti materiaali- ja digivinkkejä.

Turun kielivirta on kaksikielisen opetuksen kehittämishanke, jonka sivuilta löytyy ideoita ja materiaalia opetuksen tueksi.