Tervetuloa Helsingin kielihankkeiden blogiin!

Opetushallituksen rahoittamissa Helsingin kielihankkeissa kehitetään monipuolisesti kaksikielistä opetusta ja varhaiskasvatusta sekä tuotetaan oppimateriaaleja kieltenopetuksen tueksi.

Helsinki oppii kielillä -hankkeessa kehitetään Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen verkkoa, opinpolkuja ja pedagogiikkaa. Kivaa kielten tunneille -hankkeessa tuotetaan innostavaa oppimateriaalia A1-kielten opetukseen alkuopetuksessa.

Helsingin kielihankkeiden blogiin on koottu kielihankkeissa tuotettua pedagogista tukimateriaalia kaksikielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä A1-kielten alkuopetuksen tueksi. Blogista löytyy myös tietoa muiden kaupunkien kielihankkeista sekä vinkkejä ja linkkejä kaksikielisen opetuksen ja varhaisen kieltenopetuksen tueksi.

Saavutettavuusseloste