Tervetuloa Helsingin kielihankkeiden blogiin!

Opetushallituksen rahoittamissa Helsingin kielihankkeissa kehitetään monipuolisesti kaksikielistä opetusta ja tuotetaan oppimateriaaleja kieltenopetuksen tueksi.

Helsinki oppii kielillä -hankkeessa kehitetään Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen verkkoa, opinpolkuja ja pedagogiikkaa ja Kivaa kielten tunneille -hankkeessa tuotetaan vuosiluokille 1-2 innostavaa oppimateriaalia A1-kielen opetukseen.

Tältä sivustolta löydät materiaalia ja vinkkejä kaksikielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä varhennetun kieltenopetuksen tueksi. Lisäksi sivuille on koottu Helsingin kielihankkeissa tuotettuja, kaksikieliseen opetukseen liittyviä videoita ja käsikirjoja.

Saavutettavuusseloste